top of page

Varför doula?

för att du är värd att
få det bästa stödet

 just för dig 

Doula.jpeg.heic

Min dröm är att alla ska få föda på sina villkor och med  just det stödet de vill ha och behöver och det har alla rätt till!

För om vi är trygga när vi föder barn tror jag att vi hjälper våra barn att bli trygga som då kommer kunna bidra till att den här världen blir en bättre plats. Det är det jag som doula jobbar för. Som din doula kommer jag finnas där och vara en del av ditt team innan/under graviditeten, födseln och första tiden i föräldraskapet. Jag jobbar tillsammans med dig och den/de som du valt att ha vid din sida. Jag vill ge dig det känslomässiga, mentala och fysiska stödet du vill ha och behöver. Så att du känner dig trygg och kan föda på dina villkor. Du har kraften inom dig! Jag finns bara här för att hjälpa dig att plocka fram den. ✨

Att ha stödet och tryggheten av en doula vid sin sida har en bevisad positiv effekt på människor och deras upplevelser av deras födslar. Det är den så kallade "doulaeffekten".

Att ha en doula inför, under och efter födseln är att öka förutsättningarna för en fantastisk upplevelse.

Som doula finns jag där och stöttar och lyfter dig i dina behov som födande samt de du väljer att ha vid din sida. Jag tar inte partners/stödpersonens plats utan stöttar dem för att kunna stötta dig på bästa sätt samt finns där för dem. Det är även deras upplevelse och det tycker jag är otroligt viktigt att komma ihåg. Känner ni att ni gör det här tillsammans blir ni starkare tillsammans!

Jag finns där som kontinuerligt stöd under hela graviditeten, födseln och tiden post partum som vården tyvärr oftast inte kan. Under födseln är jag ett komplement till vårdpersonalen som ett icke medicinskt stöd där jag inte har sjukhusets riktlinjer eller pm att följa, utan följer er och stöttar er till att få den upplevelsen ni vill ha. Jag motarbetar inte vårdpersonal utan vi jobbar tillsammans som team för att finnas där för dig/er på absolut bästa sätt möjligt.

Jag stöttar mentalt och känslomässigt men även fysisk genom massage, akupressur, olika mottryck, fysiska övningar, ställningar och rörelse, andningsövningar och andra avslappnande tekniker så som t.ex. Hypnobirthing. Jag som doula utför inga undersökningar och gör inga medicinska bedömningar. 

Den information jag ger dig och de du valt att ha vid din sida är evidensbaserad och erfarenhetsbaserad. Jag uppmuntrar er till att via den informationen ni tar till er göra väl informerade val som gör dig trygg och ger dig den upplevelsen du och ni vill ha. Jag finns även där som en väg mellan dig/er och vården i er kommunikation. Jag som doula göra inga val och tar inga beslut åt dig och ditt team. 

Jag hjälper dig att fundera fram, formulera och förmedla just hur du önskar att din upplevelse ska vara och gör tillsammans med dig och de vi din sida mitt yttersta att nå de målen. Jag har inga personliga åsikter eller önskemål om hur upplevelsen ska bli och tar inte på något sätt över hur du och ni vill ha det.

Hur går det till?

När du och eventuell stödperson/er kommit fram att ni vill ha doulastöd så ses eller hörs vi för ett första förutsättningslöst och kostnadsfritt möte där vi lär känna varandra och där du/ni får berätta lite om er och hur du och ni vill att upplevelsen ska vara. Jag berättar om vad en doula är och gör och hur just jag som doula är och kan finnas där för dig och er.

Efter det går vi alla hem och funderar och känner efter. Det här är otroligt viktigt och något jag alltid understryker. Det ska kännas helt rätt för dig och din/dina eventuella stödpersoner då det är en av era största och finaste upplevelser i livet. Skulle det vara så att jag inte är den rätta för just er så är just det rätt. 

Beslutet om att gå vidare tillsammans eller inte fattas inom en vecka.

 

När vi valt att göra detta tillsammans skriver vi ett kontrakt för bådas sidors trygghet, första betalningen görs och vi bokar in när vi ska ses för det första samtalet.

Det skulle vara en ära att få finnas där för dig/er i just den här delen av livet! 

Jag tar uppdrag i Stockholmsområdet.

Both English and Swedish speaking clients are more than welcome!

 

 

Birger Jarlsgatan 55 

111 45 Stockholm

Tel: + 46 724 496 770

whyinlife@gmail.com

WHY - Logotyp 02 - Svart.png
bottom of page