top of page

för att du är värd att

leva ditt bästa liv

Påverka ditt egna liv possitivt

vad är coaching?

Coaching är en professionell samtalsform som handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva att hitta sina drivkrafter, utveckla och nå sin fulla potential och helt enkelt må så bra som möjligt. 

Coaching är ett kraftfullt tillvägagångssätt för att få en klar bild över sina visioner, mål, värden och värderingar. Att inte bara fundera på vad man vill utan också varför och att sedan agera i linje med detta.

I coaching använder man sig av kraftfulla frågor (som ibland kan vara lite tuffa men som bara vill ditt bästa och ibland behövs) som går in på djupet. Där sker eftertanke som i sin tur skapar insikt som leder till motivation för en positiv förändring.

Coaching är framgångsrikt inom vilken önskad positiv förändring som helst, vilket gör att det är så himla användbart och får sådan häftig effekt. 

 

 

Oberoende av varför du kommer till mig tror jag att jag kan hjälpa dig att leva ditt bästa liv. Det jag framförallt gör är att hjälpa dig att hitta de inre resurser och möjligheter jag vet att du har för att utvecklas till den bästa versionen av dig själv. För du kan göra exakt det du vill, vara den du vill vara och må helt fantastiskt!

 

I coachingen fokuserar vi på nutid och framtid för att skapa den önskade positiva förändringen. Du har alla möjligheter och resurser inom dig själv och ansvaret för din positiva utveckling.

Jag som coach finns där för dig, lyssnar, ställer dessa kraftfulla frågor som skapar eftertanke och insikt, pushar och peppar dig när det behövs, firar med dig när du når dina mål och framförallt tror jag på dig - ingenting är omöjligt!

 

Jag kommer att utmana dina begränsande övertygelser och blockerande självbilder för att du ska bli fri från negativa framtidsbilder, rädsla och negativ stress och istället byta ut de till positiva tankar och handlingar så att du kan vara ditt bästa jag!

Jag som coach arbetar mer lösningsfokuserat än problemorienterat vilket gör att jag kan hjälpa dig att snabbt hitta de vägar och resurser jag vet att du har för att ta dig från där du är nu till målet. Ofta har vi en massa resurser i oss själva och runt omkring oss utan att vi vet om dem.  

Genom coachingen kommer du även att få tillgång till olika verktyg som inte bara är effektiva för din utveckling utan som även skapar en förändring som blir bestående.

Jag kommer hjälpa dig att formulera och programmera handlingsplaner som fungerar för att du ska skapa dina positiva förändringar och leva ditt bästa liv. 

 

 

​Hur?

Coachingen är uppbyggd som ett förtroendefullt och öppet samtal. Tillsammans är vi ett team som jobbar för att du ska nå dina mål och leva ditt bästa liv. Det är du som bestämmer och definierar samtalets innehåll och mål. Jag som coach finns där och lyssnar och ställer frågor som utmanar, skapar eftertanke och insikt och leder din utveckling framåt.

Utöver samtalen vi har tillsammans jobbar du med självträning mellan tillfällena i form av olika uppgifter. Dessa uppgifter bestämmer du själv eller tillsammans med mig under samtalen.

 

Hur ofta?

Detta är olika från person till person då jag inte tror på att det finns ett upplägg som passar alla. Istället kommer vi tillsammans fram till ett skräddarsytt upplägg just för dig. Ibland kan det behövas fler samtal på en och samma vecka medan det en annan gång kanske bara behövs varannan månad.

Till en början brukar jag rekommendera en gång i veckan för att komma igång. 

 

Var?

Du är mer än välkommen att komma till mitt kontor i centrala Stockholm för personliga möten men självklart går det lika bra över telefon eller andra digitala tjänster. 

Coaching är till för att hjälpa dig att leva ditt bästa liv och ska därför ske där du behöver det och där det passar dig allra bäst.

 

Etik & Professionalitet 

Jag följer International Coach Community's (ICCs) standard för coaching som bygger på att varje individ är resursstark och äger förmåga till förändring och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. ICCs etiska regler för coaching styr hur samtalen genomförs.

Som coach har jag tystnadsplikt och all information hanteras med konfidentialitet.

vad gör jag som coach?

hur ser upplägget ut?

Birger Jarlsgatan 55 

111 45 Stockholm

Tel: + 46 724 496 770

whyinlife@gmail.com

WHY - Logotyp 02 - Svart.png
bottom of page